Proč je při prodeji nemovitosti TAK MOC důležitá bankovní úschova?

20.06.2018

Pravidla obchodu jsou jednoduchá. Prodávající věc prodává a požaduje od kupujícího předem dohodnutý finanční obnos za danou věc. Jak to ale udělat, aby obě strany byly spokojené, nehrozila ztráta věci ani peněžních prostředků a celá transakce byla bezpečná? 

Využijte depozitní účet u banky nebo advokátní kanceláře.

Nákup nemovitosti je z pravidla ​drahá sranda a do jisté míry i riskantní operace. Jak se ale ochránit, aby ani jedna ze stran nepřišla o peníze? Řešením je využití zvláštního účtu úschovy nezávislé třetí strany.

Co je depozitní účet?​

​Je to zvláštní finanční účet, na kterém jsou uloženy peníze po dobu převodu vlastnického práva na nového majitele. Kupující se totiž stává majitelem až v okamžiku zápisu jeho vlastnického práva k dané nemovitosti na katastru nemovitostí.

Vložení kupní smlouvy na katastr není zárukou​

Obchod s nemovitostmi není jako obchod s běžným spotřebním zbožím. Tady jde o statisíce až miliony a jakákoli ztráta je velmi bolestná. Proto zásadně nesouhlasím s tím, že stačí vložit podepsanou kupní smlouvu na katastr nemovitostí a ihned poté vyplatit kupní cenu prodávajícímu.​

Katastr nemovitostí má totiž na převod vlastnického práva ze zákona 21 dní, kde je vyznačena plomba +​ 30 dní na přepis nemovitosti. A během této doby se toho může stát opravdu hodně. Pomineme-li chyby ve smluvní dokumentaci, kvůli kterým může katastr řízení pozastavit, může se jednat o právní vady na nemovitosti, které nemusí být v době vkladu zřejmé, ale mohou nemovitost zatížit právě během převodu vlastnického práva. Takovým případem může být exekuce.

Proč je depozitní účet tak důležitý​?

​Chrání bezpečnost celé transakce. Můžeme si ho představit jako truhlu, do které ukryjeme celou kupní cenu před vložením kupní smlouvy na katastr nemovitostí a vyndáme je až ve chvíli, kdy je převod vlastnického práva hotový a nemovitost není zatížena žádnou právní vadou.

Nejbezpečnější je bankovní úschova​

​Jako nejbezpečnější můžeme označit depozitní účet v bance, který je vždy "otevřen" pouze pro danou transakci a jsou na něm tedy pouze prostředky účastníků obchodu, tedy strana prodávající a kupující.

Vyberete-li si bankovní úschovu, obrňte se velkou trpělivostí. Celá transakce je totiž administrativně velmi náročná a banka si vyžádá mnoho podkladů. Jde přeci jenom o bezpečnost.

Advokátní úschova u advokátní kanceláře 

Je to nejjednodušší forma úschovy finančních prostředků. Advokát při přípravě kupní smluvy vytvoří zrovna úschovní smlouvu pro Váš případ. U advokátní kanceláře se hlavně ujistěte, že je kancelář pojištěna a jestli má takových úschovních účtů více. Třeba advokátní kancelář, se kterou spolupracuji má zařízených okolo 50 depozitních účtů u různých bankovních ústavů, aby se eliminovalo riziko.

Kolik Vás to bude stát?

V bankovním ústavu budete muset za úschovu peněz uhradit poplatek. Jedná se zpravidla o paušální procentuální poplatek podle uložené částky. Počítejte s částkou v rozmezí 5 až 10 tisíc korun.

U advokátní kanceláře jsou ceny rozdílné, ale také se běžně pohybují v rozmezí 5 až 10 tisíc korun.

Pokaždé, když klienti svěří nemovitost na prodej mně, jsou jejich peníze ochráněny na depozitním účtu u naší advokátní kanceláře AK Petráš. U mě je samozřejmě depozitní účet v ceně mé služby. 

Buďte v bezpečí