Penzion & dotace

Sníte o penzionu na samotě s možností rozvoje?

Získejte na svůj sen dotaci a začněte ještě dnes!

Dotace na ubytovací, rekreační a sportovní objekty


Komu je dotace určena:

 • Fyzické i právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě podle zákona č. 252/1997 Sb.
 • Nezemědělské podnikatelské subjekty, avšak pouze pokud podnikají v cestovním ruchu, a to v době kratší než dva roky k datu podání žádosti o dotaci
 • Žadatelem nemůže být obec ani svazek obcí
 • Celková výše dotace může být až ve výši 60 %
 • Maximální výdaje mohou být 10 mil. Kč na jeden projekt
 • Dotace se neposkytuje na samostatné stravovací zařízení (musí být součástí zařízení ubytovacího)

Na co je možné dotaci získat:

 • Dotace je určena zejména na podporu výstavby a rekonstrukcí malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní využití.

Konkrétní příklady čerpání dotace:

 • Dotace na malokapacitní (max. 60 lůžek) ubytovací zařízení nebo stravovací zařízení např. penzion - stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu); dotace může být poskytnuta např. na ubytovací jednotky, vnitřní komunikace, společenské prostory, stravovací služby, zázemí pro výrobu a skladování, zázemí pro zaměstnance - šatna, sociální zařízení, apod., garáže, základní wellness (vířivka, sauna, pára)
 • Dotace na půjčovnu sportovních potřeb - např. dotace na půjčovnu kol, stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu)
 • Dotace na sportovní zařízení - stavební a doprovodné investice (výstavba, rekonstrukce nebo přestavba objektu) - např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice ad.
 • Dotace na nákup základního vybavení - (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče), nákup sportovního vybavení pro půjčovny sportovních potřeb a zařízení
 • Dotace je určena i na úpravu areálu a příjezdové komunikace (úprava povrchů, parkovací místa, stání, oplocení apod.)
 • Dotace je také na nákup doprovodné zeleně
 • Dotace na pořízení základní výpočetní techniky do těchto provozoven
 • Dotace na výstavbu požárních nádrží
 • Dotace lze uplatnit také na nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem (max. do 10 % z celkových výdajů na nákup stavby a do 10 % na nákup pozemků)

Zavolejte nám ještě teď a zjistěte více informací